Kävlingebygdens Släktforskarförening.

Välkommen till vårens program 2023.

 

Tisdagen 14 februari kl. 18.30, Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge.
ÅRSMÖTE därefter FÖRELÄSNINGSKVÄLL kl. 19.00. Lena Ringbrant Ekelund från DIS föreläser om ”vad man finner och hur man söker i databasen Disbyt

Onsdagen 1 mars kl. 19.00, Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

FÖRELÄSNINGSKVÄLL Tom Glans föredrag ”om att få en annan far på äldre dar”.

Lördagen den 25 mars kl. 10.00 på Medborgarhuset i Eslöv
Skånes Släktforskarförbunds årsstämma.
En släktforskardag med föredrag och bokbord

Onsdagen 5 april kl. 19.00, Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge
FÖRELÄSNINGSKVÄLL Arkivarie Jan-Eric Bruun föreläser om ”Jane Horney

Lördagen den 13 maj kl. 14. 00 gör vi ett besök på Tegnérmuséet i Lund
Besöket kostar 100 kr per person. Anmälan sker senast tisdagen den 2 maj till Ylva Hodos, tel. 070-486 59 79 eller till ylva.hodos@gmail.com.

Lördagen den 8 juli kl. 10. 00-16.00 är vi i Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge
Släktforskarvecka Skåne 3-8 juli som SkSF är huvudansvarig för. Fotoutställning. Jan Andersson håller kl 10.00 ett föredrag med en film om Gammalsvenskby i Ukraina..

Föreläsningar via Zoom samt en temadag arrangerade av SkSF
Alla föredragen körs i Zoom klockan 19–20 med frågestund efteråt. Priset är 50 kr för våra medlemmar. Dessa äger rum den 18 januari, den 15 februari och den 15 mars. Dessutom arrangeras en temadag den 15 april på Arkivcentrum Syd. Mer information och anmälan sker på förbundets hemsida www.sgfm.se

Måndagarna den 16/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5 och 5/6  kl. 18.00-21.00.
ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID
Ansvariga: Ylva Hodos och Anders Grimsberg. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Vi ger också tips och hjälp avseende DNA-frågor. För reservation av dator kontakta Ylva på telefon 070-486 59 79 eller Anders på telefon 070-144 96 00.

Onsdagarna 11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5 och 7/6 kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID
Ansvariga: Ann-Christin Bäckström och Kaj Hörgerud. Allt material föreningen förfogar över

är tillgängligt. Vi ger också tips och hjälp avseende DNA-frågor. För reservation av dator kontakta

Ann-Christin på telefon 0736-78 55 22 eller Kaj på telefon 0706-73 42 56.

 

Forskning DAGTID utan bemanning – Kommunhusets öppettider gäller.

Föreningens medlemmar är även välkomna att besöka vår lokal under dagtid för forskningsarbete.
Vid besök i vår lokal dagtid anmäler du dig i kommunens expedition, visar ditt medlemskort och
fyller i en besökslista. Saknar du medlemskort kontakta då Mariann Arnell på telefon 070-530 15 99.

 

Med reservation för eventuella ändringar. Se föreningens hemsida: www.kavlingesof.se 

Allmänheten hälsas välkommen till föreläsningskvällarna.

OBS! Insläpp till årsmötet från kl. 18.00 och till föreläsningarna från kl. 18.30.