Kävlingebygdens Släktforskarförening.

Välkommen till höstens program 2023.

 

Onsdagen 6 september kl. 18.30, Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

FÖRELÄSNINGSKVÄLL Föredrag av Ingvar Andersson om ”Den skånska bysmedjan

Söndagen den 17 september Utflykt till smedjan i Nevishög
Vi samlas klockan 11.00 och får en guidning av smeden, efter det åker vi till Åstradsgården där vi också får en guidning och avslutar med kaffe. Kostnad 50 kr för hela programmet. Anmälan görs till Ylva Hodos 070-486 59 79 eller ylva.hodos@gmail.com senast söndagen den 10 september.

Onsdagen 4 oktober kl. 18.30, Lilla Kulturhuset Mejerigränden, Mejerigränd 3, Kävlinge
FÖRELÄSNINGSKVÄLL . Föredrag av Joacim Östlund om ”Vid världens ände i Lund”.

Onsdagen 1 november kl. 18.30, Lilla Kulturhuset Mejerigränden, Mejerigränd 3, Kävlinge
FÖRELÄSNINGSKVÄLL Föredrag av Ylva Olofsdotter Persson om ”Att forska i närtid” - etiska frågeställningar - ökad självkännedom (sorg och glädje).

Föreläsningar via Zoom samt en temadag arrangerade av SkSF
Alla föredragen körs i Zoom klockan 19–20 med frågestund efteråt. Priset är 50 kr för våra medlemmar. Dessa äger rum den 20 september, den 18 oktober och den 6 december. Dessutom arrangeras en temadag den 18 november med temat ”Fattiga och rika i Skåne” på Arkivcentrum Syd. Mer information och anmälan sker på förbundets hemsida www.sksf.se

Måndagarna den 4/9, 2/10 OBS – Inställt kl. 18.00-21.00.
ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID
Ansvariga: Ylva Hodos och Anders Grimsberg. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Vi ger också tips och hjälp avseende DNA-frågor. För reservation av dator kontakta Ylva på telefon 070-486 59 79 eller Anders på telefon 070-144 96 00

Onsdagarna 13/9, 11/10 OBS – Inställt kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID
Ansvariga: Ann-Christin Bäckström och Kaj Hörgerud. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Vi ger också tips och hjälp avseende DNA-frågor. För reservation av dator kontakta Ann-Christin på telefon 0736-78 55 22 eller Kaj på telefon 0706-73 42 56.

 

Övriga tider för Öppet hus meddelas när vi fått besked om lokaler från Kävlinge kommun.

 

Med reservation för eventuella ändringar. Se föreningens hemsida: www.kavlingesof.se 

Allmänheten hälsas välkommen till föreläsningskvällarna.

OBS! Insläpp till föreläsningarna från kl. 18.00.