Vårens program 2018

 

Lördagen den 20 januari kl. 10.00-14.00

Lödde centrum, Löddeköpinge

Släktforskningens dag med information om släktforskning och försäljning.

 

Onsdagen den 7 februari kl. 18.30

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Årsmöte Filmvisning om ”Valloner i järnets tid” kl 19.00

Föreningen bjuder på kaffe.

 

Torsdagen den 8 mars kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Sydsvenska dialekter och skånska ortnamn.

Föreläsare Mathias Strandberg från Institutet för språk och folkminnen.

 

Onsdagen den 3 april kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Spritsmuggling på Östersjön

Föreläsare Johan Lundin och Fredrik Nilsson fråm Malmö högskola.

 

Söndagen den 8 april

SKÅNES SLÄKTFORSKARFÖRBUND Förbundsstämma och släktforskardag med föredrag. Program med tider se Skånes släktforskarförbund

 

Lördagen den 12 maj samling kl. 13.30

Kulturhuset i Östra Sallerup

Studiebesök på kulturhuset i Östra Sallerup Guidad visning av 1600-talspark. Hantverksbod i Kulturhuset samt radiomuseum.

Visning samt kaffeservering, kostnad 90 kr. Samåkning anordnas.

Ev.upplysningar och bindande anmälan senast 5 maj till Ingrid Elmgren,

tel. 0736 - 26 20 06 eller ing.elmgren@gmail.com

 

Onsdagarna den 14/2, 21/2, 21/3 och 18/4 kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 vid eventuella frågor

 

Onsdagarna den 31/1, 14/3 och 11/4 kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID

Ansvarig: Sten K. Persson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt.
Eventuella frågor besvaras av Sten på telefon  0709-24 20 81.

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.