Höstens program 2017

 

Söndagen den 27 augusti från kl. 11.00

Barsebäckshamn, Barsebäck

Lions Sillamarknad med bokbord och information om släktforskning.

 

Lördagen den 9 september kl. 13.30

Besök på hembygdsgården i Asmundtorp

Studiebesök på Rönnebergs härads hembygdsförenings hembygdsgård Avfart från väg 110 in på Möingevägen, vid skolan tag vänster in på Hansavägen. Vi får en visning av den välskötta gården med bostad och övriga byggnader med samlingar. Därefter serveras kaffe med bröd. Pris 50 kronor. Begränsat antal deltagare. Bindande anmälan till Solveig Stenvåg senast den 2 september, tel. 042-22 25 29 eller stenvag@hotmail.com

 

Onsdagen den 4 oktober kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Svenska officerare och kriget i Skåne 1676 – 1679.

Docent Peter Ullgrens föredrag bygger på svenska officersbrev från kriget och svenska rikskanslerns stulna krigspost.

 

Onsdagen den 1 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Nytta och nöje i arkiven.

Rolf Johansson, som tidigare arbetat som arkivarie på Landsarkivet/Arkivcentrum Syd i Lund, talar om vad man kan finna i arkiven förutom de vanliga kyrkböckerna. Vi får höra berättelser om dessa med bilder. Möjlighet att ställa frågor om arkivhandlingar och hur man kan få fram dem på Landsarkiven. Rolf Johansson har medverkat bland annat i TV-programmen ” Vem tror du att du är?” samt i radioprogram om släktforskning.

 

Lördagen den 11 november

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Arkivens dag - i samarbete med Kommunarkivet. Öppet hus i föreningens lokal med visning av vårt material. Möjlighet till hjälp med släktforskning. Dagens tema: Synd och skam.

 

Onsdagen den 29 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll När järnvägen kom till Kävlinge.

Professor Ragnar Hellborg talar om när de första två järnvägarna – Malmö – Billesholms järnväg och Lund – Kävlinge järnväg anlände till Kävlinge år 1886. Några år in på 1900-talet fullföljdes knutpunkten när järnvägarna från Barsebäck och Sjöbo anlände. En stor knutpunkt hade bildats. Uppkomsten av de sex olika järnvägarna beskrivs.

 

Onsdagarna den 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12 kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 vid eventuella frågor

 

Onsdagarna den 20/9, 18/10 och 15/11 kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID

Ansvarig: Sten K. Persson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt.
Eventuella frågor besvaras av Sten på telefon  0709-24 20 81.

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.