Kävlingebygdens Släktforskarförening.

Välkommen till höstens program 2022.

 

Söndagen den 4 september kl. 14.30 arrangerar vi ett STUDIEBESÖK på Örtofta slott
Vi får en guidning av slottet, visningen avslutas med kaffe. Samling vid slottet kl. 14.15. Besöket kostar 100 kr per person. Anmälan sker senast fredagen den 26 augusti till Ylva Hodos, tel. 070-486 59 79 eller till ylva.hodos@gmail.com.

 

Onsdagen 21 september kl. 19.00, Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge.
FÖRELÄSNINGSKVÄLL. Föredrag av Birgitta Nilsson om ”Kvinnorna på Borgeby slott”.

Onsdagen 12 oktober kl. 19.00, Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

FÖRELÄSNINGSKVÄLL. Föredrag av Jan Andersson om ”Gammalsvenkby” i Ukraina.

INSTÄLLD <<<Lördagen den 12 november kl. 10.00–14.00. Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge
ARKIVENS DAG - i samarbete med Kommunarkivet.
Öppet hus i föreningens lokal med visning av vårt material. Möjlighet till hjälp med släktforskning >>>INSTÄLLD

Onsdagen 30 november kl. 19.00, FÖRELÄSNINGSKVÄLL i Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge
Föredrag av Petra Nyberg om ”Missgärningen”. Varför måste Karna dö? Vem är mördaren? Historisk roman byggd på verkligheten.

Föreläsningar via Zoom samt en temadag arrangerade av SkSF
Alla föredragen körs i Zoom klockan 19–20 med frågestund efteråt. Priset är 50 kr för våra medlemmar. Dessa äger rum den 14 september, den 19 oktober och den 16 november. Dessutom arrangeras en temadag den 3 december på Arkivcentrum Syd. Mer information och anmälan sker på förbundets hemsida www.sgfm.se.

Måndagarna den 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12  kl. 18.00-21.00.
ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID
Ansvariga: Ylva Hodos och Anders Grimsberg. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Vi ger också tips och hjälp avseende DNA-frågor. För reservation av dator kontakta Ylva på telefon 070-486 59 79 eller Anders på telefon 070-144 96 00 kvällen före besöket (mellan 18 och 20).

Onsdagarna 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12 kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID
Ansvariga: Ann-Christin Bäckström och Kaj Hörgerud. Allt material föreningen förfogar över

är tillgängligt. Vi ger också tips och hjälp avseende DNA-frågor. För reservation av dator kontakta

Ann-Christin på telefon 0736-78 55 22 eller Kaj på telefon 0706-73 42 56 kvällen före besöket

(mellan 18 och 20).

 

Forskning DAGTID utan bemanning – Kommunhusets öppettider gäller.

Föreningens medlemmar är även välkomna att besöka vår lokal under dagtid för forskningsarbete.
Vid besök i vår lokal dagtid anmäler du dig i kommunens expedition, visar ditt medlemskort och
fyller i en besökslista. Saknar du medlemskort kontakta då Mariann Arnell på telefon 070-530 15 99.

 

Med reservation för eventuella ändringar. Se föreningens hemsida: www.kavlingesof.se 

Allmänheten hälsas välkommen till föreläsningskvällarna.

OBS! Insläpp till föreläsningarna från kl. 18.30.