Vårens program 2019

 

Lördagen den 19 Januari kl. 10.00 - 14.00

Lödde Centrum i Löddeköpinge

Släktforskningens dag med information om släktforskning och försäljning.

 

Onsdagen den 6 februari kl. 18.30

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Årsmöte Därefter föreläsning kl. 19.00. Skånes Släktforskarförbunds ordförande

Hans-Göran Nilsson presenterar Skånes Släktforskarförbund.

 

Onsdagen den 6 mars kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Arkeolog P.U. Hörberg berättar om hur en gård i Hög blev Skånegården på Skansen.

 

Lördagen den 30 mars kl. 10.00

Arkiv centrum syd Lund

Skånes släktforskarförbund Förbundsstämma med släktforskardag och föredrag.

 

Onsdagen den 3 april kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Niklas Hertzman berättar om "Att hitta det förbjudna eller glädjen att hitta en fånge i släkten."

 

Lördagen den 11 maj kl. 13.30 – 15.30

Studiebesök i Löddeköpinge

Besök på Skolmuseet på Östra skolan. Efter visningen kaffe för 20 kronor. Därefter besöker vi väderkvarnen Fredwicksfeldt. Agne Andersson från Hembygdsföreningen är guide. Anmälan till Ingrid Cederberg före 6 maj, tel. 046-70 52 80 eller mail:  ordforande@kavlingesof.se

 

Onsdagarna den 13/2, 20/2, 20/3 och 24/4 kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 kvällen före besöket (mellan 18-20)

 

Onsdagarna den 30/1, 13/3 och 10/4 kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID - KVÄLLSTID

Ansvariga: Ann-Christin Bäckström och Kaj Hörgerud. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Ann-Christin på telefon 0736-78 55 22 eller Kaj på telefon 0706-73 42 56 kvällen före besöket (mellan 18-20)

 

Onsdagen den 23/1 och tisdagen den 19/2 kl. 13.00 – 15.00.

I föreningens lokal informerar Ann-Christin Bäckstöm om hur man forskar i SVAR. Numera kan alla gratis söka där. Anmälan till Ann-Christin på mail ankib53@msn.com

 

Släktforskarveckan i Skåne 1-6 juli arrangör Skånes Släktforskarförbund Kävlingedagen lördagen 6 juli, mer information Släktforskarvecka 2019

 

Allmänheten hälsas välkommen till föreläsningskvällarna och släktforskningens dag.

Med reservation för ev. ändringar.

 

OBS! Insläpp till årsmötet från kl. 18.00 och till föreläsningarna från kl. 18.30.