Vårens program 2017

 

Onsdagen den 8 februari kl. 18.30

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Årsmöte med förslag till ändring av föreningens stadgar enligt bifogat förslag.

Föreläsning kl. 19.00. Hur håller man ordning på släkten? Patrik Hansson, program-utvecklare på Disgen, ger oss senaste nytt om släktforskarprogrammet Disgens utveckling.  Föreningen bjuder på kaffe.

 

Onsdagen den 8 mars kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreningsmöte för att fastställa årsmötets beslut om stadgeändring, kort möte.
Föreläsningskväll
Hemliga arkiv avslöjar sanningen om Jane Horney.
Horney var anklagad för spioneri och sköts av den danska motståndsrörelsen i samband med krigsslutet 1945. Men vad hände egentligen de sista dagarna i hennes liv?
Jan-Eric Bruun, arkivarie på Landsarkivet i Lund berättar
.

 

Lördagen den 18 mars. 10.00-14.00

Lödde centrum

Släktforskningens dag - med information om släktforskning och försäljning.

 

Lördagen den 1 april

Stadsarkivet Malmö

Skånes släktforskarförbund - Förbundsstämma med släktforskardag och föredrag

 

Tisdagens den 4 april kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Titanics undergång – Ringarnas återkomst.

Gunilla Genrup, Askeröd, berättar om Gerda Lindells vigselring - en resa i tiden som berör.

 

Lördagen den 13 maj

Studiebesök med samling på Ättehögs gård kl 13.30
Infart från vägen mellan Kävlinge och Hög, se skylt Ättehög.

Vi får en visning av den nyrestaurerade gånggriften av Alf Andersson. En film om hur gånggrifter restaureras visas. Därefter serveras kaffe och kakor i bostaden på gården.

Ev. upplysningar och bindande anmälan senast 30 april till Solveig Stenvåg tel. 042/22 25 29 eller

e-post: stenvag@hotmail.com   Pris för visning, film och kaffe med kakor är 150 kronor.

Beloppet sätts in på föreningens bankgiro 807 – 2795.

 

Onsdagarna den 15 feb, 22 feb, 22 mar och 26 apr kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 vid eventuella frågor

 

Onsdagarna den 1 feb, 15 mar och 19 apr kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID

Ansvarig: Sten K. Persson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt.
Eventuella frågor besvaras av Sten på telefon  0709-24 20 81.

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.