Kävlingebygdens Släktforskarförening.

Välkommen till vårens program 2021.

 

Onsdag den 3 februari kl. 18.30, har vi ÅRSMÖTE som digitalt Zoom-möte.

Anmälan om deltagande sker till ordforande@kavlingesof.se, senast den 30 januari.

 

Onsdag 10 mars kl. 19.00, planerar vi för en digital Zoom-föreläsning.

”Från avrättning till inlåsning”.

Historiker Solveig Fagerlund berättar om synen på stöld och straffen för det-samma från 1600-talet till slutet av 1800-talet.

Anmälan om deltagande skall ske till ordforande@kavlingesof.se, senast den 5 mars.

 

Lördag den 27 mars kl. 10.00 – 14.00. är det Skånes Släktforskarförbunds (SkSF) årsstämma (14.00), som digitalt Zoom-möte.

Det kan också arrangeras olika Zoom-föreläsningar den dagen för allmänheten.

 

Onsdag 7 april kl. 19.00, planerar vi för en digital Zoom-föreläsning.

”Fastighetsforskning”.

Holger Andersson från Vallkärra-Torns hembygdsförening ger praktiska tips som

levandegör människorna i släktforskningen med hjälp av kartor, lantmäteriförrättningar, by- och kommunala arkiv.

Anmälan om deltagande skall ske till ordforande@kavlingesof.se, senast den 2 april.

 

Lördagen den 8 maj planerar vi för ett studiebesök till Citadellet i Landskrona.

Vi återkommer med mer information senare i vår.

 

Digitala Zoom månadsföredrag arrangerade av SkSF.

Under våren så anordnar Skånes Släktforskarförbund digitala föredrag på temat släktforskning.

Alla föredragen körs i Zoom klockan 19-20 med frågestund efteråt. Priset är 50 kr för våra medlemmar.

Dessa äger rum den 20 januari, den 17 februari, den 17 mars och den 21 april.

Mer information och anmälan sker på förbundets hemsida www.sgfm.se.

 

För öppet hus i vår lokal gäller speciella regler i dessa Corona-tider.

 

Bokning av forskning onsdagar DAG- och KVÄLLSTID med bemanning.

Vi kan endast vara ett begränsat antal personer i lokalen för att kunna hålla avstånd. Detta innebär att ni måste anmäla er i förväg. Ni bokar tid genom att kontakta vår ordförande Ann-Christin Bäckström via mejl till

ordforande@kavlingesof.se, eller telefon 0736-78 55 22 . Vi hjälper då 1 person eller en familj om 2 personer åt gången nere i vår lokal.

 

Forskning DAGTID utan bemanning – Kommunhusets öppettider gäller

Föreningens medlemmar är även välkomna att besöka vår lokal under dagtid för forskningsarbete. Vid besök i vår lokal dagtid anmäler du dig i kommunens expedition, visar ditt medlemskort och fyller i en besökslista. Saknar du medlemskort kontakta då Mariann Arnell på telefon 070-530 15 99.

 

Med reservation för Corona-läget och ev. ändringar.