Föreningens publikation - Släktbron

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Patrik\Desktop\Slaktbron-filer\image001.jpg

Föreningens publikation heter Släktbron.

 

Den första utgåvan kom 1985 och Släktbron har sedan dess utkommit en gång per år.

 

I varje årgång mellan åren 2000 och 2018 har en socken inom föreningens verksamhetsområde presenterats mer ingående, enligt följande:

 

Stävie (2000)

Södervidinge (2001)

Lackalänga (2002)

Stora Harrie (2003)

Löddeköpinge (2004)

Saxtorp (2005)

Hög (2006)

Västra Karaby (2007)

Barsebäck (2008)

Lilla Harrie (2009)

Kävlinge (2010)

Hofterup (2011)

Norrvidinge och Dagstorp(2012)

Virke och Annelöv(2013)

Borgeby(2014)

Västra Hoby(2015)

Örtofta och Håstad(2016)

Stångby och Vallkärra (2017)

Stävie delvis (2018)

 

 

 

 

 

Är du medlem i vår förening får du Släktbron genom ditt medlemskap. 

 

 

Tidigare årgångar av Släktbron finns till försäljning - Passa på att komplettera din samling medan det fortfarande finns exemplar kvar!


Släktbron kan köpas på våra föreläsningskvällar och i vår lokal, beställas genom att skicka ett mejl till: publikation@kavlingesof.se eller genom att kontakta någon i styrelsen.

 

Pris per st:

1985-1999     50 kr

2000-2022     100 kr

Porto + emballage tillkommer vid leverans per post.

 

 


Förteckning över tidigare årgångar av Släktbron


 

Nedan finns en förteckning över tidigare årgångar med ett utdrag ur innehållet:

 

1986

- Tobaksodling i Västra Karaby


1987

- Några glimtar från mitt sökande efter sogneprästen (om Rasmus J. Winther, präst i Tórshavns kyrka på Färöarna under senare delen av 1700-talet))

- Skördearbete i forna tider

- Matvanor i forna tider


1988

- Fyra forskare i Hög (om forskning i Hög)

- Kullen, en egnahemsbebyggelse

- Anfäder inom krigsmakten

- Är mor nödvändig hemma (en dotters berättelse om sin mor som är barnmorska någonstans i Sverige under 1800-talet)

- Skräddare Thulin i Öved


1989

- Ur pastorsadjunkten Hagbard Isbergs minnen från Barsebäck 

- Bysmederna var förlagsmän i Kävlinge – Smedsläkt med tradition från 1700-talet

- Gamla mått och vikter


1990

- Krönika över Furulund 

- Mitt möderne kring Lödde å

- Bondetågsfanorna

- Brev från en lärarinna i Barsebäck1870 (Benedicta Blomberg)

- Kort beskrivning på tolkningarna av ortnamnen i Kävlinge kommuns 13 socknar


1991

- Henkelstorps mölla

- Smeden från Kjeflinge som försvor sig åt den onde

- Landskrona kompani (med resumé av kriget mot Ryssland och utdrag ur generalmönsterrulla 1791)

- Några medikament från den gamla goda tiden

- Kaffekokning på pumpa


1992

- Gamla festplatser i Furulund

- ”Contante penningar efterfrågades men funnos intet” (om hur mynt och sedlar redovisas i bouppteckningar och förändringarna i myntsystemet) 

- De räknade sina dagar (några glimtar ur romanen om en syskonskara i Skåne under den ödeläggande Digerdöden 1349-50)

- Vad är vadmal?


1993

- Militära grader och titlar

- Skolan mitt i byn (om Lackalänga skola)

- Lin

- Tidsbilder från 1700-talet i Västra Karaby och Gårdstånga socknar

- Släkttavla från ca 1750 i Norrvidinge

- Sverige är större än du tror – Svenska Pommern

- Förteckning över arkiv i Greifswald och Stralsund

- Dagbok från Rügenresan till de forna svenska provinserna

- Dopet och namnskicket i äldre tider


1994

- Klockaregården och Hembygdsmuséet i Kävlinge – dess förhistoria som skola

- Hofterupstrolleriet avslöjas 1926 (från Birgitta Svenssons bok Bortom all ära 

och redlighet - Tattarnas spel med rättvisan)

- Trolovning och vigsel i äldre tider

- Kronofogden i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads fögderi – 

- Femårsberättelse för åren 1886-90

- Skoleordning för Hofterups by 1762

- Harjagers kontrakts prästerskaps yttrande i lärarutbildningsfrågan 1768

- Gåramålare och gåramålningar i Skåne


1995

- Gåramålningsutställning 1995

- Fritz Altenburg - presentation av gåramålaren Fritz Altenburg

- Harry Larsson - presentation av gåramålaren Harry Larsson

- Ett människoöde uti Virke 1733 (om ryttaren Nils Nordstierna, dömd att mista livet genom halshuggning samt parteras och steglas)

- Bödeltaxa från år 1736

- Olyckshändelser i Lackalänga by i gången tid 

- Ett dystert 250-årsminne (om boskapspesten på 1740-talet)

- Markegångs- och Gästgiveritaxa

- Tre slags bönder – om skattebönder, åbor och arrendatorer 


1996

- Prosten Scholanders beskrivning över Höj socken år 1828

- Sveriges Rikes Lag 1734

- Rent mjöl i påsen? (om mjölnaren Erland Mårtensson, verksam i Hofterup på 1800-talet)


1997

- Salpeter och salpetersjudare

- Kyrkolagen 1686

- Klagomål över berusad präst

- Namnskicket i några socknar runt Kävlinge på 1700-talet 

- Några viktiga årtal ur Kävlinges historia

- Kjeflinge Kyrkoby vid storskiftet 1793-95

- Lutfisk


1998

- Fem svåra år, 1756-60 (om förbudet emot brännvinsbrännande)

- Postbefordran förr i tiden 

- Lilla Ro 

- Lilla Ro på 1920-talet

- Cementgjuteriet på Lilla Ro 

- Konung Christian IV:s krav på kyrkoböckernas förande - ur Billinge C:1

- Ortnamn i Kävlingebygden 

- Titlar


1999

- Stackars Lucia (om pigan Lucia Hansdotter, dömd att mista livet genom halshuggning och därefter brännas på bål – avrättningsplats var Annelöv och året var 1814) 

- En gränstvist 1767- domstolsutslag över tvistad mark och gränser mellan Hofterups och Ålstorps byar

- Små stycken ur Lilla Harries historia 

- Logen 2042 Syskonhemmet av IOGT Furulund

- USA-emigrant med anor från Stävie

- Allmänna Kungörelser och Efterlysningar för Malmöhus Län 1817 – utdrag av kungörelser som berör vårt verksamhetsområde

- Alnarps hovbeslagarskola 1863-1958


2000 (Stävie)

- Indelningsändringar i Skåne Län vid årsskiftet 1999-2000

- Vargar, vargjakt och förgiftade luder 

- Stävie socken 1924

- Stävie skola

- Skolans handlingar, Protokoll från Allmänna Sockenstämman i Stävie den 4 juni 1809

- Stävie Byalåda

- Emigrantättlingar på besök

- Föreningen Iduna 1919

- Föreningens 15-årsjubileum

- Gåramålningsutställningen 1999

- Farfarsbegravningen

- Allmänna Kungörelser och Efterlysningar för Malmöhus Län 1817 – utdrag av kungörelser som berör vårt verksamhetsområde, forts. från föregående nr.

- Alla dessa tillfälligheter


2001(Södervidinge)

- Många församlingar försvinner i Skåne

- Tre ryttare med otur (om tre ryttare som 1687 av Harjagers häradsrätt rannsakats och dömts för överfall och rån på en tjänare till en fransk köpman)

- En häradshövdings synpunkter

- Södervidinge församling och kyrka

- Glimtar ur Södervidinges historia

- Om ”Släktskap i Södervidinge”

- Allarps kvarn

- Minnen och hågkomster från åren 1918 – 1926

- Södervidinge socken 1924

- Allmänna Kungörelser och Efterlysningar för Malmöhus Län 1817 – utdrag av kungörelser som berör vårt verksamhetsområde, forts. från föregående nr.


2002 (Lackalänga)

- Numreringen av gårdar i Skåne 1660 och 1684 

- Från Lackalänga till Furulund 

- Furulunds municipalsamhälle 

- Lackalänga kyrka, Lackalänga byordning, byalåda och byahorn, Lackalänga gata - karta från 1776

- Lackalänga socken 1924 - Ett utdrag ur Skånes Landsbygd, Kalender 1924

- Barnmorskehuset eller Vita skolan

- Okänd fader

- Tiden går så fort

- Gåramålningsutställningen 2001


2003 (Stora Harrie)

- En officers dagbok från ryska kriget 1788-1790

- Den Gregorianska tideräkningen

- Stora Harrie kyrka

- Tostarps by

- Stora Harrie – en gång Harjagers härads huvudort

- Minnen från skolåren i Stora Harrie på 1930-talet

- Stora Harrie socken 1924

- Ivar Harrie 1899-1973

- Yrkesverksamhet i Stora Harrie

- Föreningsverksamhet i Stora Harrie

- Bengt Andersson i Lackalänga två gånger

- Barnamörderskan Sissa Christensdotter i Billeberga

- Ett hittebarn i Kävlinge


2004 (Löddeköpinge)

- Barsebecks Compagnie

- Krigsarkivet

- Ogift mor - ett tragiskt kvinnoöde

- Löddeköpinge kyrka

- Sambandet Löddeköpinge - Borgeby

- Patronatsrätt

- Löddeköpinge - från vikingatida handelsplats till dagens köpcentrum

- Carl Brorsons anteckningar om Löddeköpinge

- Håkan Esbjörnsson och hans släkt

- När elen kom till Löddeköpinge

- Löddeköpinge byakista

- Löddeköpinge socken 1924

- Minnen från Löddeköpinge

- Högs mölla och Kävlinge Kyrkoäng

 

2005 (Saxtorp)

- I mina ärvda gömmor

- 20 år som släktforskare och medlem i Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening

- Barsebecks Compagnie (forts från föreg. år)

- Rotekarlar i Barsebecks Compagnie

- Om Allarp, en liten by i Södervidinge socken, Harjagers Härad

- Saxtorps kyrka

- Saxtorps socken 1924

- En Herrgård i Saxtorp

- Saxtorp – en gammal kulturbygd

- Saxtorp – centrum för motorcykeltävlingar i världsklass på 1930-talet

- Minnen från Saxtorp

- Kartor över Saxtorp

 

2006 (Hög)

- Kävlinges Byaordning från 1828

- Landsbygdens bebyggelse

- Emigrantforskning, Utvandrarekontrakt, Poliskammarförteckningar och Manifest

- Ellis Island och Castle Garden

- Högs kyrka

- Enskiftet och dess genomförande i Hög 1803-1804

- Vem var ”Mor Silluf” i Höj?

- Högs socken 1924

- Hög – Från bondby till pendlarort

- Hembygd och hembygdskänsla

- Mat och dryck, måltider och bordskick i Högs socken under åren 1850-1880

- Från smedlärling till smedmästare i Hög

- Bildsvep från föreningens 20-årsjubileum

- Församlingsindelningar i Lunds stift 2005-2006

 

2007 (Västra Karaby)

- PaketPosten 1831-34

- Krigshändelser vid Norrvidinge

- Västra Karaby kyrka

- Västra Karleby socken 1924

- Västra Karaby backar

- Skånska bondeupproret 1180-82 och slaget vid Dysiebro

- Västra Karaby – en socken med många byar

- Henkelstorps by

- Anor i Västra Karaby

- Branden 1913

- Från två kyrkbyar till ett stationssamhälle

- En förbryllande gravsten

- Minnen från skoltiden

- Nytt material från Hög

 

 

2008 (Barsebäck)

- Buhrmans karta

- Anders Pålssons samlingar med de la Rose släktutredning

- Fascinerande resultat genom släktforskning i Paris

- Kartor i emigrantforskningen

- Barsebäcks kyrka

- Patronatsrätten och dess uppkomst i Barsebäcks församling

- Klockare i Barsebäck och Hofterup

- Pesten i Barsebäck 1712

- Barsebäcks socken 1924

- Barsebäcks socken och gods

- Mitt Barsebäck

- Två lejen blir ett

- Barsebäcks fiskeläge och Barsebäcks hamn

- Barsebäcks hamn 1930-1960

- Ett tidsdokument

- Sjöbobadet och Stenbocksvallarna

- Barsebäcksanor

 

2009 (Lilla Harrie)

- Pest, koppor och kolera

- Även hus har historia

- Källor för hembygdsforskning

- Digitala hjälpmedel i din släktforskning

- Lilla Harrie kyrka

- Lilla Harrie mölla

- Lilla Harrie socken

- Minnen från Lilla Harrie

- En affärsman på Kuba

- Släkten på Lilla Harrie nr 17

- Lilla Harrie socken år 1924

 

2010 (Kävlinge)
- Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening 25 år
- Fredagen den 30 februari
- Kävlinge kyrkor
- Kävlinge kyrkoby före och efter storskiftet
- Några viktiga årtal ur Kävlinges historia
- Kävlinge gästgivaregård av kulturhistoriskt värde
- Malmöbyggmästare Christian Mortensen
- Från bondby till järnvägsknut, industrisamhälle och centralort
- Från sockerfabrik till matfabrik
- Kävlinge Läder- och Skofabrik
- Linneväveriet
- Kävlinge Glacéläderfabrik
- Slakteriet – en gång Kävlinges största industri
- Från Höjs och Kjeflinge Socknars Sparbank till Sparbanken Finn
- Från Sydsvenska Kreditaktiebolaget till Handelsbanken
- Kävlinge socken 1924
- Minnen från 1950-talets Kävlinge

2011 (Hofterup)

- Soldatforskning

- Resa med förhinder

- Hofvenbergarna

- Nils Andersson

- Hofterups kyrka

- Hofterups  byordning

- Hofterup förr och nu

- Laga skifte i Hofterup

- Hofterup skola

- Handlare i Hofterup

- Hofterup socken år 1924

 

2012 (Norrvidinge och Dagstorp)

- Vad man kan finna i kommunens arkiv

- Norrvidinge och Dagstorp ur ett forntida perspektiv

- Norrvidinge och Dagstorp under 1600-talets krig

- Dagstorps kyrka

- Minnen från Dagstorps dansbana

- Norrvidinge kyrka

- Prästerna i pastoratet

- Bränderna i Norrvidinge

- Klockemagaren i Norrvidinge

- Riksdagsmannagården och Ivar Månsson i Trää

- Minnen från Landskronaslätten

- Kidnappningen av en ärkebiskop i Gissleberga

- Jungfrukällorna i Norrvididinge

 

2013 (Annelöv och Virke)

- Mantalslängder ett bra komplement till kyrkoböcker

- Svenska hemslöjden 100 år

- De hade mycket emot sig

- Hög nr 18

- Virke kyrka

- Virke socken år 1924

- Odlingsutvecklingen genom skiftena i Virke

- Annelövs kyrka

- Kransarna i Annelövs kyrka

- Annelövs socken år 1924

- Sista avrättningen i Annelöv

- Industri och hantverk i Annelöv

- Mina barndomsminnen från Annelöv

- Idrott och kultur i Annelöv åren 1948-1957

- Kvärlövs byalag

- William Arne: Dödsryttaren

 

2014 (Borgeby)

-Baltiska utställningen och Jubileumslantbruksmötet 1914

-Vad är åbor och rusthållare

-Arkiv

-Hur man söker sina emigranter i Nordamerika

-Sambandet Borgeby – Löddeköpinge

-Borgeby från Arilds tid till Spegels dagar

-Ägare till Borgeby

-Borgeby kyrka

-Prästgården i Borgeby

-Laga skifte i Borgeby

-Holländarhusen

-Några publikationer om Borgeby

-Ernst Nordlind och hans släktband med Kävlingebygden

-Nordlings museet på Borgeby

-Svensk biografisk lexikon

-Jonas Holm – klockare i Borgeby och Löddeköpinge

-Om klockares tillsättning och uppgifter omkring 1750

-Borgeby socken år 1924

-En pigg 200-åring på Borgeby – Hushållningssällskapet Malmöhus 1814 – 2014

-Boktips

 

2015 (Västra Hoby)

- Kävlingebygdens släkt- och folklivsforskare förening 30 år

 - Det Skånska folkets historia 1000 år

 - DNA teknik lyfter forskningen

 - Skånsk soldatforskning

 - Släktträff med ättlingar till Sissa och Hans Åkesson

 - Amerikabrevet

 - Västra Hoby kyrka

 - Västra Hoby – byn som vägarna glömde

 - Västra Hoby socken år 1924

 - En släktgård från Västra Hoby

 - Krutmöllan i Västra Hoby

 - Hoby skvadron

 - Örtofta sockerbruk och den svenska betsockerindustrins utveckling och historia

 

2016 (Örtofta och Håstad)

- Skånelands historia under den danska tiden

- Familjen i forna tider

- Namnskick i äldre tider

- Släkten Måns Månsson Böös

- Örtofta kyrka

- Örtofta gods - med rötter i ett broderskap för kyrklig förvaltning

- Örtofta socken år 1924

- Örtoftaverket

- Håstad kyrka

- Mitt Håstad

- Bössmöllan

- Håstad socken år 1924

- Håstad mölla

- Håstad smedja – grunden till ett företagsimperium

- Banvaktstugan i Håstad

 

2017 (Stångby och Vallkärra)

- Anor från Dikanäs i Norrvidinge

- Hanna Asmund-släkten från Stångby 400 år

- Herrskap och tjänstefolk

-Axplock ur en släktforskare minne

- Stångby kyrka

- Stångby Kyrkby – en historisk återblick

- Stångby Kyrkby 1812

- Stångby socken år 1924

- Att skildra de gamles bravader

- Byalaget i Stångby

- Stångby mosse

- Vallkärra kyrka

- Vallkärra socken år 1924

- Några kända profiler från Vallkärra

- Bränderna i Vallkärra

- Vallkärra – Torns hembygdsförening

- Slaget vid Vallkärra 1676

- Foton från Vallkärra

 

2018

- Stävie kyrka

- Berättelsen om Kävlinge kommuns julkort

- Gårdar och familjer i Stävie

- Beskrivning till kartan 1911-1913

- Kartor över Skåne för släkt- och bygdeforskare

- Furulunds skytteförening

- Stävie med flera socknars ryttarförening

- Från den skånska myllan till Operabalettens tiljor

- Hantverkarna i det gamla bondesamhället

- Vart tog byhantverkarna vägen?

- Wass – en skånsk sjörövare i danska vatten

- Världens längsta kärlekshistoria??

- Begränsad användning av utländska yppighetsvaror

- GDPR ersätter PUL

- Vårt medlemsregister och GDPR

 

2019

- Ulf Jarl, Knut den Store och Kävlinge bro 1020 – ett spännande frågetecken

- Skånegården på Skansen – Hög nr 18

- Johan Jakob Bruun – en bortglömd spelman från Särslöv

- John Enninger Spelman, kunglig hovkapellist, folkmusikupptecknare och klockare från Kvärlöv

- Barnmorskans historia och utbildning

- Barnmorskor i Kävlingebygden

- I ryska revolutionens skugga

- Tidningar som hjälp i forskningen

- Gratis släktforskning på nätet

- En berättelse om flickan Kristina Persson från Hofterup och Stina Cadovius fond

- Spanska sjukan 1918-1920 och hur den drabbade vår familj

- Min släkt i 50 generationer

- Orientera i Family Finder

- Släktforskning med hjälp av DNA-triangulering

 

2020

- Historien om Hellbergs bokhandel

- Berättelsen om Hilma och Sven Jönsson, deras anfäder och ättlingar

- Dråpet i Saxtorp anno 1845

- Johan Jacob Berghman – en bortglömd spelman

- Solveig Hultberg – pappa Gintram och de andra ”Berndtarna

- Skäralid – ett populärt utflyktsmål vid 1900-talets början

- Verktyg för din DNA-släktforskning

- Att utreda släktskap vid DNA-släktforskning

- Förslag till ändring av mantalsbråk till decimalbråk i angivelse av hemmansstorlek

- En skånsk jakthistoria från slutet på 1800-talet

- Osedligt leverne

 

2021

- Tore Hedin – Polisen som blev massmördare

- Mor Cilluf i Hög – en väverska av rang

- Per Petter Christensson Steineck – en skarprättare från Södervidinge

- Festplatser i Kävlingebygden

- Koloniträdgården och dess historia

- Historien om Nilsson & Son Radio-TV AB

- Några av historiens svåra epidemier

- Family Finders falska fyr- och femmänningar

- Kalendrar och almanackor

- Göteborg – utresehamnen mot väster

 

2022

- Ett arkiv i omvandling (Kävlinge kommunarkiv)

- Något mer om Barsebäck

- Berättelser från Stävie

- Nils Andréasson från Stävie

- Häradsspelmannen Blinde Anders Jeppsson och hans ättlingar

- Årad anklagas för hustrumord (Annelöv, Felestad och Källs Nöbbelöv)

- Trolldom och häxprocesser

- Från avträden till vattenklosetter

- Att gruppera DNA-matchningar

 

2023                                               

- En banvaktsdotter berättar

- Min hembygd

- Den siste möllaren i Allarp

- Efter pråmförbindelse över Lödde ström i Löddeköpinge

- Gamla favoriter i köket

- Kopparkastruller – guldgruva eller dammsugare

- Klädedräkten och dess tillverkning – Ett snabbt svep genom historien

- In memoriam

- Min dräktsamling

- Monitorförlaget och FSM-serien

- Löddeköpinge, by och socken, Harjagers härad, Skåne

- Skånsk flod- och insjötransport