Kävlingebygdens Släktforskarförening

bildades 1985 och är en ideell förening för släkt- och folklivsforskare. Föreningens ändamål är att främja släkt- och folklivsforskning i Kävlinge med omnejd.

Föreningen har till uppgift att

- skapa intresse för släkt- och folklivsforskning bland såväl yngre som äldre
- stimulera och underlätta medlemmarnas forskningsarbete
- förvalta föreningens arkiv, databaser och bibliotek
- samverka med olika typer av släkt- och folklivsforskarintressenter

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och Skånes Släktforskarförbund.

Beskrivning: Gamla bron över kävlingeån


Utgivare: 
Kävlingebygdens Släktforskarförening