Styrelsen 2019

Ordförande
Ingrid Cederberg
Tel: 046-70 52 80

E-mail: ordforande@kavlingesof.se

 

Vice ordförande
Ann-Christin Bäckström
Tel: 046-77 57 09


Kassör
Göran Carlström
Tel: 046-73 55 10

Sekreterare
Bengt Avenberg
Tel: 070-5597243


Övriga ledamöter
Ingrid Elmgren
Tel: 0736-26 20 06


Kaj Hörgerud
Tel: 0706-73 42 56

Tore Lantz
Tel: 046-73 11 20

 

Suppleanter

Kenneth Andersson

Tel: 070-459 91 46

 

Eva Jönsson

Tel: 070-624 37 98

Adjungerad
Bo Arvidson
Tel: 046-70 91 40