Styrelsen 2017

Ordförande
Solveig Stenvåg
Tel: 042-22 25 29,
E-mail: Solveig Stenvåg

Vice ordförande
Ingrid Cederberg
Tel: 046-70 52 80


Kassör
Göran Carlström
Tel: 046-73 55 10

Sekreterare
Bengt Heide
Tel: 046-71 18 23


Biblioteksansvarig
Sten K Persson
Tel: 0709-24 20 81

Övriga ledamöter
Bengt Avenberg
Tel: 070-5597243

Ingrid Elmgren
Tel: 0736-26 20 06


Suppleanter
Kaj Hörgerud
Tel: 0706-73 42 56

Tore Lantz
Tel: 046-73 11 20

Adjungerad
Bo Arvidson
Tel: 046-70 91 40