Styrelsen 2018

Ordförande
Ingrid Cederberg
Tel: 046-70 52 80

E-mail: ordforande@kavlingesof.se

 

Vice ordförande
Bengt Heide

Tel: 0723-02 90 42


Kassör
Göran Carlström
Tel: 046-73 55 10

Övriga ledamöter
Bengt Avenberg
Tel: 070-5597243

Ingrid Elmgren
Tel: 0736-26 20 06


Kaj Hörgerud
Tel: 0706-73 42 56

Tore Lantz
Tel: 046-73 11 20

 

Suppleanter

Ann-Christin Bäckström
Tel: 046-77 57 09

Gunilla Fridh
Tel: 0768-31 07 60

Adjungerad
Bo Arvidson
Tel: 046-70 91 40