Förbundsförsäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring hos Dina Försäkringar med försäkringsnummer 44407388.

Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet på ett av de försäkringsställen som är försäkrade via förbundet. Om personliga tillhörigheter – glasögon, kläder etc. - skadas i samband med olycksfallet ersätts även dessa. Fullständiga villkor hittar du här.

Skada anmäls till Dina Försäkringar. För telefonnummer till närmaste Dina Försäkringar se www.dina.se. Släktforskarförbundets försäkringsnummer är 44407388. Behöver du hjälp - kontakta då någon i styrelsen.

 

Har du/ni en egen försäkring så använd i första hand den.