Välkommen som medlem i vår förening

Medlemskap kostar 200 kr, familjemedlem 50 kr.


Anmälan om medlemskap kan ske 

genom att sätta in medlemsavgiften på vårt Bankgiro nr 807-2795. Glöm ej att lämna uppgift om namn, adress, tel.nr. och Mejl-adress på inbetalningstalongen

eller

genom att kontakta oss under nedanstående adress så skickar vår kassör ett inbetalningskort:

Kävlingebygdens Släktforskarförening
K
ullagatan 2, 244 80 KÄVLINGE.


E-mail:
ordforande@kavlingesof.se