Välkommen till vår lokal med forskarplatser och bibliotek

Föreningens lokal finns i Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge.

I vår lokal finns föreningens bibliotek och forskarplatser. Flera datorer står till medlemmarnas förfogande. Vår förening har abonnemang på databaserna Svar och Arkiv Digital Allt-i-ett. Som medlem har du gratis tillgång till dessa släktforskartjänster samt till alla föreningens cd- och dvd-skivor. Föreningens omfattande material beskrivs mer utförligt under Vårt material.

 

Våra medlemmar är välkomna till vår lokal för forskning enligt nedan

FORSKNING KVÄLLSTID med bemanning (se vårt program)

Använd ingången till vänster om stora huvudentrén. Ring på dörrklockan så kommer vi och öppnar! Tore Lantz och biblioteksansvarig Sten K. Persson är närvarande och hjälper er tillrätta. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt dessa kvällar. För reservation av register eller dator kontakta Tore Lantz, tel 046-73 11 20 kvällen före besök (mellan kl 18-20).

FORSKNING DAG- och KVÄLLSTID med bemanning (se vårt program)

Använd ingången till vänster om stora huvudentrén. Ring på dörrklockan så kommer vi och öppnar! Göran Carlström, Sten K. Persson, Bengt Heide och Jenny Norman finns på plats och hjälper er tillrätta. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt dessa dagar  och kvällar. För reservation av register och dator kontakta Sten K Persson, tel. 0709-24 20 81 kvällen före besök (mellan kl 18-20).

 
FORSKNING DAGTID utan bemanning - Kommunhusets öppettider gäller

Föreningens medlemmar är även välkomna att besöka vår lokal under dagtid för forskningsarbete (Kommunhusets öppettider gäller).  Du har då tillgång till våra mikrokort, de kopierade kyrkoarkivalierna (födda, vigda, döda) 1895-1928, våra tidskrifter samt våra datorer med CD-skivor och databaserna Arkiv Digital Allt-i-ett och

och SVAR. Vid besök i vår lokal dagtid anmäler du dig i kommunens reception, visar ditt medlemskort och fyller i en besökslista.

Medtag medlemskort - saknar du det kontakta Göran Carlström på tel 046-73 55 10.

(Medlemskort behövs endast för besök i vår lokal och skickas bara till de medlemmar som beställer detta hos Göran Carlström)