Välkommen till vår lokal med forskarplatser och bibliotek

Föreningens lokal finns i Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge - se karta nedan (obs ej skalenlig). Då lokalen är bemannad använder du/ni ingången till vänster om stora huvudentrén. Ring på dörrklockan så kommer vi och öppnar!

Karta till lokalen

I vår lokal finns föreningens bibliotek och forskarplatser. Flera datorer står till medlemmarnas förfogande. Vår förening har abonnemang på databasen Arkiv Digital Allt-i-ett. Som medlem har du gratis tillgång till denna släktforskartjänst samt till alla föreningens cd- och dvd-skivor och SVAR. Föreningens omfattande material beskrivs mer utförligt under Vårt material.

Våra medlemmar är välkomna till vår lokal för forskning enligt nedan

FORSKNING KVÄLLSTID med bemanning (se vårt program)

Tore Lantz är närvarande och hjälper er tillrätta. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt dessa kvällar. För reservation av register eller dator kontakta Tore Lantz, tel. 046-73 11 20 kvällen före besök (mellan kl. 18-20).

FORSKNING DAG- och KVÄLLSTID med bemanning (se vårt program)

Kaj Hörgerud och Ann-Christin Bäckström finns på plats och hjälper er tillrätta. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt dessa dagar och kvällar. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Ann-Christin på telefon 0736-78 55 22 eller Kaj på telefon 0706-73 42 56 kvällen före besöket (mellan 18-20).


FORSKNING DAGTID utan bemanning - Kommunhusets öppettider gäller.

Föreningens medlemmar är även välkomna att besöka vår lokal under dagtid för forskningsarbete (Kommunhusets öppettider gäller).  Du har då tillgång till 3 av våra datorer med cd- och dvd-skivor samt databaserna Arkiv Digital Allt-i-ett och SVAR. Vid besök i vår lokal dagtid anmäler du dig i kommunens reception, visar ditt medlemskort och fyller i en besökslista.

 

Tag med medlemskort - saknar du det kontakta Göran Carlström på tel. 046-73 55 10.

(Medlemskort behövs endast för besök i vår lokal och skickas bara till de medlemmar som beställer detta hos Göran Carlström)