Välkommen till vår lokal med forskarplatser och bibliotek

Föreningens lokal finns i Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge - se karta nedan (obs ej skalenlig). Då lokalen är bemannad använder du/ni ingången till vänster om stora huvudentrén. Ring på dörrklockan så kommer vi och öppnar!

Karta till lokalen

I vår lokal finns föreningens bibliotek och forskarplatser. Flera datorer står till medlemmarnas förfogande. Vår förening har abonnemang på databasen Arkiv Digital Allt-i-ett. Som medlem har du gratis tillgång till denna släktforskartjänst samt till alla föreningens cd- och dvd-skivor och SVAR. Föreningens omfattande material beskrivs mer utförligt under Vårt material.

Våra medlemmar är välkomna till vår lokal för forskning enligt nedan

För öppet hus i vår lokal gäller speciella regler i dessa Corona-tider


FORSKNING DAG- och KVÄLLSTID med bemanning

Vi kan endast vara ett begränsat antal personer i lokalen för att kunna hålla avstånd. Detta innebär att ni måste anmäla er i förväg. Ni bokar tid genom att kontakta vår ordförande Ann-Christin Bäckström via mejl till ordforande@kavlingesof.se, eller telefon 0736-78 55 22. Vi hjälper då 1 person eller en familj om 2 personer åt gången nere i vår lokal.


FORSKNING DAGTID utan bemanning - Kommunhusets öppettider gäller.

Föreningens medlemmar är även välkomna att besöka vår lokal under dagtid för forskningsarbete. Vid besök i vår lokal dagtid anmäler du dig i kommunens expedition, visar ditt medlemskort och fyller i en besökslista.

Saknar du medlemskort kontakta då Mariann Arnell på telefon 070-530 15 99.

 (Medlemskort behövs endast för besök i vår lokal och skickas bara till de medlemmar som beställer detta hos Mariann Arnell)