Redaktionsgrupp

 

Redaktionsgrupp för Släktbron och Föreningsinformation 2019

I redaktionsgruppen för Släktbron och Föreningsinformation 2019 ingår

Bo Arvidson, sammankallande, Bengt Avenberg, Sven Nilsson, Eva-Marie Johansson, Kaj Hörgerud, Gunilla Fridh, Kenneth Andersson och Stig Arne Höst (redaktör).

 

Släktbron 2019 - Manusstopp 31 januari 2019

Välkomna att skicka in material, som inte behöver vara färdigredigerat. Redaktionen hjälper gärna till med det före publicering. Ämnet skall naturligtvis ha anknytning till släktforskning och folklivsforskning. Bifoga gärna illustrationer och foton. Eller varför inte välja ut ett foto eller ett föremål och skriva något om detta.

 

Släktbron har sedan år 2000 behandlat alla socknarna i Kävlinge kommun och dessutom en del socknar runt kommunen. Men nu har vi betat av alla socknarna.

Därför gäller det nu att komma med förslag till nya ämnesområden och artiklar. Har du någon spännande släkthistoria eller händelse att skriva om?

 

Manuskript skickas till adressen nedan senast den 31 januari 2019 eller kontakta Bo Arvidson för information.

 

Efterlysningar

Alla medlemmar kan också skicka in efterlysningar för publicering i Släktbron.

 

Redaktionsgruppens adress

Kävlingebygdens Släktforskarförening

c/o Bo Arvidson

Prästvägen 23, 246 30 Löddeköpinge

Tel: 079 34 89 141

E-mail: redaktion@kavlingesof.se