Redaktionsgrupp

 

Redaktionsgrupp för Släktbron och Föreningsinformation 2020

I redaktionsgruppen för Släktbron och Föreningsinformation 2020 ingår

Ann-Christin Bäckström, sammankallande Stig Arne Höst, redaktör, Kenneth Andersson, Bo Arvidson, Bengt Avenberg, Gunilla Fridh, Kaj Hörgerud, Eva-Marie Johansson och Sven Nilsson

 

Släktbron 2020 - Manusstopp 31 januari 2020

Välkomna att skicka in material, som inte behöver vara färdigredigerat. Redaktionen hjälper gärna till med det före publicering. Ämnet skall naturligtvis ha anknytning till släktforskning och folklivsforskning. Bifoga gärna illustrationer och foton. Eller varför inte välja ut ett foto eller ett föremål och skriva något om detta.

 

Släktbron har sedan år 2000 behandlat alla socknarna i Kävlinge kommun och dessutom en del socknar runt kommunen. Men nu har vi betat av alla socknarna.

Därför gäller det nu att komma med förslag till nya ämnesområden och artiklar. Har du någon spännande släkthistoria eller händelse att skriva om?

 

Manuskript skickas till adressen nedan senast den 31 januari 2020 eller kontakta Ann-Christin Bäckström för information.

 

Efterlysningar

Alla medlemmar kan också skicka in efterlysningar för publicering i Släktbron.

 

Redaktionsgruppens adress

Kävlingebygdens Släktforskarförening

Ann-Christin Bäckström

Fackelrosvägen 30

246 51 Löddeköpinge

Tel: 073 – 678 55 22

E-mail: redaktion@kavlingesof.se