Redaktionsgrupp

 

Redaktionsgrupp för Släktbron 2018 och Föreningsinformation 2018

I redaktionsgruppen för Släktbron och Föreningsinformation 2018 ingår  

Bo Arvidson, sammankallande, Bengt Avenberg, Sven Nilsson, Eva-Marie Johansson, Ingvar Andersson och Stig Arne Höst (redaktör).

 

Släktbron 2018 - Manusstopp 31 januari 2018

Välkomna att skicka in material, som inte behöver vara färdigredigerat. Redaktionen hjälper gärna till med det före publicering. Ämnet skall naturligtvis ha anknytning till släktforskning och folklivsforskning. Bifoga gärna illustrationer och foton. Eller varför inte välja ut ett foto eller ett föremål och skriva något om detta.

 

Släktbron har sedan år 2000 behandlat alla socknarna i Kävlinge kommun och dessutom en del socknar runt kommunen. Men nu har vi betat av alla socknarna.

Därför gäller det nu att komma med förslag till nya ämnesområden och artiklar. Har du någon spännande släkthistoria eller händelse att skriva om?

 

Manuskript skickas till adressen nedan senast den 31 januari 2018 eller kontakta Bo Arvidson för information.

 

Efterlysningar

Alla medlemmar kan också skicka in efterlysningar för publicering i Släktbron.

 

Redaktionsgruppens adress

Kävlingebygdens Släktforskarförening

c/o Bo Arvidson

Prästvägen 23, 246 30 Löddeköpinge

Tel: 046-70 91 40

E-mail: redaktion@kavlingesof.se