Redaktionsgrupp

 

Redaktionsgrupp för Föreningsinformation och Släktbron 2022

I redaktionsgruppen för Föreningsinformation och för Släktbron 2022 ingår

Ann-Christin Bäckström, sammankallande, Bengt Avenberg, Kaj Hörgerud, Eva-Marie Johansson, Sven Nilsson, Gunilla Fridh, Mariann Arnell och Stig Arne Höst (redaktör).

 

Släktbron 2022 - Manusstopp 25 februari 2022

Välkomna att skicka in material, som inte behöver vara färdigredigerat. Redaktionen hjälper gärna till med det före publicering. Ämnet skall naturligtvis ha anknytning till släktforskning och folklivsforskning. Bifoga gärna illustrationer och foton. Eller varför inte välja ut ett foto eller ett föremål och skriva något om detta.

 

Släktbron har sedan år 2000 behandlat alla socknarna i Kävlinge kommun och dessutom en del socknar runt kommunen. Men nu har vi betat av alla socknarna.

Därför gäller det nu att komma med förslag till nya ämnesområden och artiklar. Har du någon spännande händelse eller släkthistoria, låt oss ta del av den.

 

Manuskript skickas till adressen nedan senast den 25 februari 2022 eller kontakta Ann-Christin Bäckström för information (0736-78 55 22)

 

Efterlysningar

Alla medlemmar kan också skicka in efterlysningar för publicering i Släktbron.

 

Redaktionsgruppens adress

Kävlingebygdens Släktforskarförening

c/o Ann-Christin Bäckström

Fackelrosvägen 30, 246 51 Löddeköpinge

E-mail: redaktion@kavlingesof.se